SRBIJA 21460 VRBAS suvoborska 2 telefon 00381(0)21 794-150 021 791-772 021 790-476 telefax 00381(0)21 794-151

Ventil za automatsko obaranje pritiska. kada kolica priđu tifonu i dodirnu sigurnosni prekidač, ventil se autom. otvara i obara pritisak u sistemu-pumpa koja snadbeva tifon vodom, mora imati prekidač u slučaju registrovanja niskog pritiska.

ventil za gašenje.kada kolica priđu tifonu i dodirnu sigurnosni prekidač, ventil se autom. zatvara i podiže pritisak u sistemu-pumpakoja snadbeva tifon vodom, mora imati prekidač u slučaju registrovanja visokog pritiska.

mehanička rotacija kalema: omogućava lako poziciioniranje.

kompresor za pražnjenje sistema. omogućava pražnjenje creva čak i kod najvećih tifona za 2-4 minuta, omogućava lakši transport.

navodnjavanje ispod krošnji drveća. omogućeno je prostim dodatkom koji se montira na kolica.

mašina sa sopstvenom uljnom pumpom: opcioni hidraulični motor, za namotavanje creva na bubanj ( sa ili bez turbine).

mogućnost prikopčavanja na spojne izvode hidraulike traktora, omogućava veoma lako upravljanje i manevrisanje tifonom.

off-set kolica: kolica sa 5 točkova. upotrebom ovih kolica izbagava se šteta na usevima izazvana crevom.

drugi top montiran na kolica.

drugi top montiran na kolica u kompletu sa meračem protoka.

golden rain:radne brzine u m/h. Dužina neodmotanog /namotanog creva. Preostalo radno vreme u satima /minutima.

rain conrol: radne brzine u m/h. biranje intenziteta natapanja (kod uređ. sa meračem protoka). Odloženi start/zaustavljanje u min pre nego što namotavanje počne. 4 radne zone sa različitim brzinama/intenzitet natapanja. Dužina neodmotanog /namotanog creva. auto-matsko gašenje u slučaju kvara.

aqua system:radne brzine u m/h.Odloženi start/zaustavljanje u min pre nego što namotavanje počne. Dužina neodmotanog/ namotanog creva. preostalo radno vreme u satima/minutima.

Gsm modem: kompjuter rain cintrol može biti priključen na gsm modem ( povezivanje sa mobilnim telfonom) za praćenje i prenos podataka. Slanje poruke na tri povezana telefona o sledećim informacijama: nema pritiska, problem sa brzinom kretanja, kraj rada. Operater može poslati tekstualnu poruku na modem tifona i kontrolisati sve radne parametr mašine. Na primer, može poslati tekstualnu poruku da se zaustavi rad mašine i dibiti potvrdnu poruku.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs