Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Doboš
doboš zaštićen epoksidnim smolama.
sigurnosna oplata.

PE crevo
kvalitetno polietilensko crevo koje izdržava velike radne pritiske i trenje otporno na uv zračenje.
sistem za ručno namotavanje.
sistem za uravnoteženje brzine (automatski).

Šasija
izrađena od kvalitetnog čelika, precizno i sigurno zavarena na robotizovanim linijama, sastavljena od sekcija povezanih šrafovima. Šasija i kupola toplo cinkovana.

obrtna platforma
na velikom industrijskom ležaju, omgućava lakšu i dugovečnu rotaciju.

hidraulične stope za stabilIZaciju OD MODELA Ø90.

menjač sa 3-6 brzina.Menjač konstruisan tako da može da radi pri najtežim uslovima na terenu.
automatski sistem za zaustavljanje.

turbina: sa "by-pass-om", savremeni dizajn ( radno kolo turbine montirano na osovinu menjača) smanjuje gubitke pritiska, i omogućava veći opseg izbora brzine kretanja kolica, pri niskom pritisku i malom protoku.
turbina direktno spojena sa menjačem.

pocinkovan kolica
teleskopsko podešavanje kolica.
ulaz vode sa dve strane.
top za navodnjavanje.
set dizni (različitih preznika).
glicerinski manometar na ulazu.
od modela Ø90 kolica sa 4 točka.
hidraulična pumpa za podizanje kolica.

brzinometar.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs