Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Doboš
Doboš zaštićen epoksidnim smolama.
sigurnosna oplata.

PE crevo
kvalitetno pe crevo koje izdržava velike radne pritiske i trenje otporno na uv zračenje.
sistem za ručno namotavanje.
sistem za uravnoteženje brzine.

Šasija
izrađena od kvalitetnog čelika, precizno i sigurno zavarena na robotizovanim linijama, sastavljena od sekcija povezanih šrafovima.
Šasija i kupola toplo cinkovana.

obrtna platforma
na velikom industrijskom ležaju, omgućava lakšu i dugovečnu rotaciju.

teleskopske mehaničke noge.

pocinkovan kolica topa
fleksibilno crevo visokog pritiska.
teleskopsko podešavanje kolica.
ulaz vode sa dve strane.
top za navodnjavanje.
set dizni različitog prečnika.
glicerinski manometar na ulazu.
mehanički sistem podizanja kolica.

menjač
Menjač konstruisan tako da može da radi pri najtežim uslovima na terenu.
automatski sistem za zaustavljanje.

turbina
sa "by-pass-om",direktno spojena sa menjačem.
savremeni dizajn ( radno kolo turbine montirano na osovinu menjača) smanjuje gubitke pritiska, i omogućava veći opseg izbora brzine kretanja kolica, pri niskom pritisku i malom protoku.

aqua system:radne brzine u m/h.Odloženi start/zaustavljanje u min pre nego što namotavanje počne. Dužina neodmotanog/ namotanog creva. preostalo radno vreme u satima/minutima.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs