Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

RASIPAČi Standard 300, 400, 500

RASIPAČi Standard 300, 400, 500 upotrebljava se za rasipanje suvih, granuliranih, praškastih, kristalnih veštačkih đubriva i kreča. Dupla regulacija distribuirane količine omogućava rasipanje samo po desnoj, samo po levoj strani ili po ukupnoj površini.
Standardna oprema:
metalni rezervoar, disk sa četiri lopatice, dupla regulacija izlazne količine.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs