Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

RASIPAČi Sa lulom

Rasipači sa lulom (NC) upotrebljava se za rasipanje svih, granuliranih, praškastih, kristalnih veštaćkih đubriva. Oscilirajuća cev omogućava puno ravnomerniju distribuciju veštačkih đubriva po površini zemljišta.
Standardna oprema:
plastičan rezervoar, oscilirajuća cev, INOX dozirni mehanizam, zaštita pogona, masivna noseća konstrukcija, kardansko vratilo.
Dodatna oprema: dodatni mešač za kreč, hidraulična regulacija.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs