Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

RASIPAČi veštačkog đubriva ferti 2

Rasipač veštačkod đubriva FERTI-2 sa dva diska se koristi za rasipanje svih vrsta veštaćkih đubriva. Noseća konstrukcija rasipača je vrlo robusna, a dno rezervoara, deo rezervoara, diskovi i lopatice su izrađeni od INOX materiala. Ravnomerna distribucija veštaćkih đubriva postiže se sa dva centrifugalna diska, koja se pogone preko kardanskog vratila i preko lančanika. Oprema po izboru - kolica za vožnju rasipača omogućuje primenu manjih traktora u eksploataciji, a limiter omogućuje optimalnu distribuciju veštaćkih đubriva na obodu njive pored susedovog zemljišta, vodnih površina.
Standardna oprema:
dva INOX diska, INOX lopatice, INOX dno rezervoara. metalan rezervoar na tečajevima sa mogućnošću kipanja, mreža, duplo hidraulično podešavanje rasipanja iz kabine traktora, mogućnost kačenja prikolice automatski zatezać lanca.
Dodatna oprema: limiter rasipanja, kolica, pokrivač, komplet svetla.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs