Best & Co International Group

Бесповратна средства за младе пољопривреднике у АП Војводини у 2020. години

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за:
1) Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
2) Подршка преради на газдинству
3) Подршка малим пиварама.
Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по конкурсу износи до 270.000.000,00 динара. Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 90% укупно прихватљивих трошкова....

АПВ: Бесповратна средства за наводњавање у 2020. години

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ОПРЕМЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ВОДНОГ, ВАЗДУШНОГ И ТОПЛОТНОГ РЕЖИМА БИЉАКА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020.ГОДИНИ

Јавни позив Министарства пољопривреде за подршку инвестицијама за набавку нових машина и опреме за примарну биљну производњу у 2019. години

Захтев за одобравање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом подноси се у року од 27. маја до 30. августа, закључно.....