Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

TOPOVI SA TURBINOM jet 150

TOP SA TURBINOM DUGOG DOMETA PRENOS PREKO ZUPČANIKA:
*UGAO OD 24º
*ULAZ VODE OD 2.5"
*DIZNE OD 22-24-26-28-30 mm
*KAPACITET OD 16-62 M3/HOD 267 L/MIN DO 1033 L/MIN
*PREPORUČENI ULAZNI PRITISAK OD 3,0 DO 7,0 BARA.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs