Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Snažna šasija
Crafter prikolica za rasipanje đubriva poseduje snažnu šasiju čime se osigurava bezbednost čak i u najgorim uslovima na polju.

sistem za povezivanje
Crafter poseduje sistem za povezivanje u tri tačke koji eliminiše sve moguće probleme koji nastaju usled nepristupačnosti terena.

Separator
Separator omogućava lako odvajanje prikolice od traktora ponovno povezivanje je takođe lako.

hidraulika
Za lako korišćenje mašine zaslužna je hidraulika, sa prednje strane nalaze se tri hidraulične kontrole. Uz njihovu upotrebu omogućeno je podizanje hidraulične noge kao i podešavanje širine nakon otvaranja hidrauličnih vrata.

ergonomski točkovi
Vremenske prilike u vreme rasipanja stajnjaka (zima i proleće) koje utiču na stvaranje teških uslova za kretanje po njivi zahtevaju velike točkove sa velikom pokretljivošću. Upravo ovakve gume pšoseduje crafer prikolica za rasipanje stajnjaka.

Praktična konstrukcija
U slučaju oštećenja pojedinih delova njihova zamena se vrši lako zahvaljujući pojednostvaljenoj formi demontiranja koju mašina poseduje.

Kutija za alat
Praktična kutija za alt.

podesivi diskovi
Podesivi diskovi pružaju neverovatnu širinu rasipanja do čak 20 m, ovakva širina omogućena je velikom brzinom rotiranja burgija koje pokreću diskove.

sistem lanaca
Veoma je bitno posle dužeg korišćenja mašine proveravati lance. Sistem za podešavanja lanaca kod ove mašine omogućuje lak pristup i lako podešavanje

Izdržljivi pokretni lanci
Lanci kod craftera imaju pokretnu konstrukciju ugrađenu u pod prikolice. Dok se đubre prenosi preko burgija lanci su izloženi opterećenje. Lanci su izrađeni od veoma izdržljivih materijala.

Hidraulične kočnice
Hidraulične kočnice za pouzdan rad. Kada se hidraulične kočnice povežu sa traktorom omogućiće usporavanje i kočenje iz kabine traktora u bilo kom trenutku.

by-pass metoda
Bajpas metoda omogućava razdvajanje većih nepoželjnih materijala da dospeju u kontakt sa đubrivom.

hidraulični pogon na vratima
Hidraulika na poklopcu sa zadnje strane prikolice omogućava lako podiznje i spuštanje bez kontakta sa đubrivom.

rešetka
rešetka sa prednje strane omogućava uvid u sadržaj prikolice iz kabine traktora. Takođe, štiti od rasipanja i kontakta sa đubrivom.

Čišćenje lanaca
Guma pozicionirana odmah iznada lanaca omogućava čišćenje kao i onemogućavanje većim komadima da oštete delove mašine Čisti lanci onemogućavaju ispadanje đubriva iz prikolice kao i koroziju delova mašine.

snažan hidromotor
najnoviji hidromotor omogućava snažan i pouzdan rad u najtežim uslovima.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs