Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

mašina za pakovanje silaže koncipirana je tako da bude jednostavna za korišćenje sa korisničkim interfejsom prilagođenim krajnjem korisniku.

potpuna elektronska kontrola nad količinom koja se balira, promenljiva zapremina, brzina, hidraulični sistem olakšava proces pakovanja.

jedna bala po minuti, mala potoršnja goriva prilikom rada svakako predstavljaju neverovatne performanse mašine.

led svetla na radnim pozicijama mašine obezbeđuju kvalitetnu rasvetu i uslove za rad noću.

visok stepen kompresije omogućava hidromotor i hidraulika. Visoka kompresija i brzina doprinose kvalitetu sliaže odnosno očuvanju njene svežine i produženju veka čuvanja.

prikolica sa silažom, transportna traka, ruka za pakovanje i ostale radne jedinice mašine u potpunosti su kontrolisane od strane pnc kontrolnog sistema. Preko ekrana osetljivog na dodir može se upravljati određenom radnom jedinicom.

conqueror mašinu za pakovanje karakteriše vrhunski dizajn postignut sintezom kvalitetnih materijala i konstrukcijom mašine.

bunker mašine u nagnutom položaju u odnosu na centralnu jedinicu za baliranje, radi ubrzavanja transporta materijala koji se balira.

Hidraulični sistem za kontrolu zapremine materijala za baliranje obezbeđuje maksimalne performasne sa sistemom za regulaciju radne temperature odnosno hlađenje hidrauličnog sistema.

visoka fleksibilnost svih hidrauličnih delova, kontrola brzine.

streč folija za obmotavanje bala velikom brzinom u minimalnom broju poteza. Broj poteza ondosno količina odmotavanja bala se može podešavati.

upravljački sistem ne zahteva puno posla, nakon poktetanja mašina je spremna za rad.

sigurnosni sistem za zaustvaljanje mašine sa senzorima za detekciju.

precizan sistem za merenje težine materijala koja pristiže na sistem za baliranje, određivanje težine rolne koja će se pakovati.

u slučaju pucanja folje, mašina detektuje grešku automatski se zaustavalja i nanovo obmotava balu.

sistem daljinskog upravljanja.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs