Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

mašina za pakovanje silaže u rolne CONQUEROR

Mašina pakuje silažu u rolne ne samo silažu već i lucerku, repu, biomasu i sl. potpuno upresovano, oblikovano u rolnu i umotano. Puna automatska kontola, hidraulični sistem za hlađenje su neke od karakteristika ove mašine za pakovanje silaže. Baliranjem se smanjuje količina silaže 3:1.Ovako upakovana silaža: održava svoju svežinu, može da se skladišti na duži period, mogućnost čuvanja u svim vremenskim uslovima, olakšava transport, smanjuje troškove rada, obezbeđuje ekološki čisto skladištenje, visok stepen kompresije smanjuje prostor skladištenja, održavanje svežine i kvaliteta silaže.
Mašina se satoji od 4 jedinice: bunkera sa valjcima-obezbeđuju pravu kolicinu koja se balira, transportna traka čija se brzina može podešavati kao i količina materijala, komora za baliranje, komora za baliranje sa hidrauličnim sistemom za podešavanje pritiska, i mrežom za obmotavanje bala koja čuva kvalitet silaže, i jedinca za pakovanje folijom i jedinicom za izbacivanje - istovar savršeno upakovane i formirane rolne.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs