Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

VUČENI RASIPAČI MINERALNIH ĐUBRIVA MODEL Wagon

VUČENI RASIPAČI MINERALNIH ĐUBRIVA MODEL WAGON 4000 u poređenju sa drugim rasipačima ima drugačiji operativni sistem.
Materijal se u rezervoar ne sipa direktno na diskove, već se prenosi na diskove preko pokretne trake u mašini. Trake se pokreću preko točkova.
Sa različitim tipovima diskova opeg primene ove mašine se može proširiti i na rasipanje peska, soli ili kreča.
Rezervoar se može povećati na zapreminu od 6000 l dodavanjem rezervoara od 2000 l

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs