Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Vitlo za namotavanje creva visokog pritiska

Vitlo za namotavanje dizajnirano je da drži layflat creva do 1500 za transfer vode. Može da namota crevo od 1500 metra u komadu, ili nekoliko creva sa posebnim diskovim. Hidraulični sistem pokretanja omogućava brzo, i veoma lako polaganje kao i namotavanje creva.
Glavne karakteristike:
- Snažna konstrukcija, toplo pocinkovani bubanj i diskovi,
- sa jednim ramom moguće je menjati različite bubnjeve,
- bubanj je dizajniran da se može koristiti sa ili bez diskova (u zavisnosti od vaših potereba),
- pokretanje preko hidraulike,
- kapacitet do 1500 metara creva, varijacija u zavisnosti od dijametra creva.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs