Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Tifoni za navodnjavanje Ocmis tifon model vir 10

Tifoni za navodnjavanje ocmis su mobilne mašine za navodnjavanje koje karakteriše snažna konstrukcija na kojoj se nalazi bubanj sa namotnim crevom (crevo od polietilena specijalno izređeno da izdrži visok pritsak, istezanje, habanje i omoguće kvalitetan i dugoročan radni vek). Na kraju creva se nalaze kolica sa odgovarajućim topom ili sa kišnom rampom. prednost tifona je njegova mobilnost, koja se ogleda u jednostavom premeštanju sa parcele na parcelu.
Pokretenjem pumpe za navodnjavanje započinje proces distribucije vode koja preko turbine povezane sa reduktorom, počinje proces namotavanja creva (privlačenje kolica sa topom) odnosno navodnjavanje. Lakim i jednostavnim podešavanjem brzine kretanja kolica sa topom (kišne rampe) određuje se količina vode kojom se navodnjava.
Ocmis tifone modele VIR karakteriše automatski menjač, hidraulični sistem za spuštanje baze tifona na tlo (čime se obezbeđuje bolja stabilnost mašine) i rotiranje vitla za 360º.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs