Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

tifoni za navodnjavanje Ocmis tifon model r1-1

Tifoni za navodnjavanje ocmis su mobilne mašine za navodnjavanje koje karakteriše snažna konstrukcija na kojoj se nalazi bubanj sa namotnim crevom (crevo od polietilena specijalno izređeno da izdrži visok pritsak, istezanje, habanje i omoguće kvalitetan i dugoročan radni vek). Na kraju creva se nalaze kolica sa odgovarajućim topom ili sa kišnom rampom. prednost tifona je njegova mobilnost, koja se ogleda u jednostavom premeštanju sa parcele na parcelu.
Pokretenjem pumpe za navodnjavanje započinje proces distribucije vode koja preko turbine povezane sa reduktorom, počinje proces namotavanja creva odnosno navodnjavanje. Lakim i jednostavnim podešavanjem brzine kretanja kolica sa topom (kišne rampe) određuje se količina vode kojom se navodnjava.
Proces navodnjavanja završava se dolaskom kolica do krajnje tačke, čime se automatski isključuje reduktor i obezbeđuje siguran završetak procesa navodnjavanja.
Model R karakteriše ručni menjač i rotiranje vitla za 360º.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs