Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Limiter rasipanja

Hidraulični limiter je izrađen od nerđajućeg čelika, lepezasti deo usmerava rasipanje čime se ostvaruje optimalna raspodela đubriva na ivici polja. Limiter je podešavajući, čime se postiže potrebni položaj za rasipanje po obodu, granici ili pored kanala. Kad se ne koristi limiter on se podiže pomoću hidrauličnog cilindra.

Limiter je neophodan kada ne želite da bacate đubrivo na komšijsku njivu ili na put, a svakako je neophodan kada đubrite pored vodenih površina .

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs