Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Kompjuter - Automatska regulacija rasipanja mineralnog đubriva

Automatska regulacija rasipanja, na osnovu podešene količine koja će se baciti po hektaru, na osnovu brzine kretanja traktora - sa dinamičkim merenjem težine.
• Kontrola vrata rasipača (otvoreno/zatvoreno) preko elektronike
• Dinamičko merenje za tačnu kontrolu bačenog đubriva
• Mogućnost odabira radnih programa: automatski, polu-automatski, preko brzine, manuelni
• Detekcija brzine preko senzora , GPS, ISO 11786 konektor
• Dostupna funkcija graničnika
• Detekcija brzine rotacije diskova - opciono
• Senzor za prazan bunker - opciono
• Brojači i statistika podataka, radni sati, razbačena površina, i bačena količina na polju
• Transfer podataka na računar
• Lak, intuitivan i ergonomski dizajniran, displej sa 16 operativnih tastera

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs