Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Hidraulična ruka sa četkama za prskanje u herbicidog pojasa u voćnjacima "Ariete"
model
visina
Radna širina
težina
ariete 1
0 - 25 cm
86 - 193 cm
50 Kg
ariete 2
0 - 25 cm
170 - 384 cm
65 Kg

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs