Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Bočna voćarska hidraulična freza sa pipalicom

Međuredna freza za uređene i isfrezirane redove voćnjaka, ovaj model freze pipalice idealan je za voćnjake u kojima su stabla na razmaku od 45 cm. Učinak mašine je oko 1,5 hektara po satu.
Namena im je da prosecaju i prozračuju zemljište, po potrebi da zgrću ili odgrću zemljište od biljaka. Mašina je nošena, i pogon dobija preko priključnog vratila traktora. Motičice su nožaste sa lučno izvijenim sečivom (levim i desnim), ima 6 redova sa motičicama. Freza je pneumatska, i radi na principu potiskivanja radnih delova.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs