Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

PLUGovi OBRTAČi vario

Plug obrtač-vario, šasjiski plug srednje veličine sa visokim klirensom i velikim razmakom plužnih tela. Plugovi razvijeni za moderne farmere čiji je fokus na :
* profesionalnoj obradi zemljišta
*izuzetno funcionalnoj opremi
*ekonomičnom poslovanje kroz smanjenje troškova oranja i troškova održavanja.
Plugovi su izrađeni od visokokvalitetnog čelika. Ovim plugovima se postižu izuzetno kvalitetni rezultati oranja svih tipova zemljišta za mala i srednja poljoprivredna gazdinstva, ravnomerno sečenje,razbijanje i zaoravanje zemljišta, kvalitetno zaoravanje biljnih ostataka i đubrenje zemljišta. Plugovi su kategorije "III" sa priključkom u tri tačke. Podešavanje širine radnog zahvata se postiže jednostavno iz kabine traktora preko hidrauličkog sistema. Jednostavnim indikatorom na samom plugu u svakom momentu se vidi podešenost širine. Plugovi se isporučuju sa standradnom opremom: disk nazubljeno crtalo, metalni točak, deflektorima, predplužnjacima. Opciono plugovi se mogu isporučiti sa: rešetkastom plužnom daskom.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs