Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

DISKOSNI PLUG

DISKOSNI PLUG uglavnom se primenjuju za prolećno oranje, da bi se izbegao veći gubitak vlage. Diskosni plugovi pokazuju neke prednosti nad raonim kod obrade krčevina, skeletnih zemljišta (na kojima raoni plugovi iskaču iz zemlje), zemljišta sa dosta biljnih ostataka (preko kojih lako prelaze i režu ih), kao i pri radu sa većim brzinama.
Diskosni plugovi imaju i druge prednosti:
- manje se troše (imaju povoljniji oblik, tako da trenje klizanja zamenjuju trenjem kotrljanja, a koncetracija otpora je po celom obodu tanjira);
- ne stvaraju plužni đon (zbijeni podoranični sloj), jer i pri radu više godina na istoj dubini dno brazde je valovito, a ne ravno kao kod raonih plugova;
- pogodni su za ljuštenje strništa;
- bolje mešaju zemlju na rastresitim zemljištima (kod raonih plugova plastica se uglavnom odmah raspada);
- kod oranja na veću dubinu, obrtanje i mešanje plastice je bolje u odnosu na pliće oranje;
- manji je vučni otpor.
Dodatna oprema: hidraulični valjak .

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs