Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

SPAPPERI Sušara za duvan FE300

Spapperi sušara za duvan FE 300 poseduje automatski sistem za utovar/istovar rasutog lista duvana. Sušara je opremljena sa tri mobilne police (kaveza) na kojima su ugrađeni sabijači listova koji sabijaju duvan tokom utovara, drže ih tokom tretmana sušenja i oslobađaju ih u fazi istovara.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs