Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Električne potapajuće pumpe za prljavu vodu sa jednim radnim kolom

Električne potapajuće pumpe za otpadne vode sa jednim radnim kolom. Pogodne za instalacije u vlažnim uslovima.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs