Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Mlin čekićar
MODEL MLINA
POGON: ELEKTRO MOTOR
(cm)
POGON: DIESEL MOTOR
PSA 160 KW
DA
NE
PSA 130 KW
DA
NE
PSA 110 KW
DA
NE
PSA 90 KW
DA
NE
PSA 160
NE
DA
PSA 90
NE
DA
PSA 70
NE
DA
Primer upotrebe energije u eksploataciji: Potrošnja električne struje kod pogona s elektromotorom i kod sita fi 18 mm: 4,8 - 5,1 KW sat/tonu samlevene mase u zrnu kod vlage zrna 28 %.

Mobilni mlin PSA karakteriše: moderna tehnologija i elektronika. Srce mlina je rotor, koji sa svojim sastavnim elementima (noževi, čekići i lopatice ventilatora) usitnjava material.
Pogoni se preko elektromotora snage od 110 do 160 kW ili sa kardanskim vratilom traktora preko moderno koncipirane kompenzacione spojke, koja istovremeno služi kao osigurač od prekomernog opterećenja rotora mlina.
Elementi rotora su izrađeni od visoko kvalitetnih materiala, koji su termički obrađeni i kontrolisani sa rentgenskom odnosno ultrazvučnom metodom, tako da ima mašina osiguran prilično dugi vek trajanja i pouzdanost u radu. Rotor je elektronsko balansiran po zahtevima standarda DIN.

Mobilni mlin PSA uključimo (isključimo) pritiskom na dugme. Radom mlina upravljamo preko komandne ploče sa mogućnošću ručnog ili automatskog delovanja. Automatsko delovanje mašine je osigurano sa frekventnim regulatorom, kojim se postiže maksimalan učinak korištenja energije motora, optimalno opterećenje mlina i transportnog puža. Frekventni regulator možemo da montiramo na mlin ili odvojeno od njega, čime je omogućeno daljinsko upravljanje.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs