Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Sakupljač lešnika v 1200 s

Leđni motorni vakum skupljač plodova (lešnik,orah,kesten) firme Cifarelli nezamenjiv uređaj na manjim plantažama (1 do 2 hektara). Velika usisna snaga skupljača lešnika čime se obezbeđuje kvalitetan i pouzdan rad na svim tipovima zemljišta.
Jedan uređaj zamenjuje četiri do pet radnika na skupljanju plodova. Prilikom rada uređaj se ne skida sa ramena prilikom pražnjenja istog već se pomoću pokretnog dna rezervoara povlačenjem poluge isprazni u odgovaralući sud. Ukoliko se koriste specijalna kolica usisna lula može biti i do 5 metara od osnovnog uređaja.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs