Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

crafter prikolica za rasturanje stajnjaka

Ovi rasturači dobijaju pogon preko priključnog vratila traktora. Mogu da služe i kao prikolice s automatskim istovarom drugih proizvoda i materijala, kada se skine uređaj za rasturanje đubriva ili kao obična prikolica kada se ne uključuje transportna traka.
Izrađuju se kapaciteta od tri do dvadeset tona. Da bi se rasturač što bolje koristio, sanduk treba puniti ravnomerno, počev od prednjeg ka zadnjem delu, da se izbacuje prvo ona količina stajnjaka koja je poslednja utovarena. Visina đubriva NE SME biti viša od gornje osovine rotora za izbacivanje.
Rasturači sa vertikalnim rotorima imaju PREDNOST u odnosu na rasturače sa horizontalnim rotorima, zbog manjeg utroška snage za okretanje ovih rotora, jer zahvataju stajnjak po celoj visini, a ne samo na srednjem delu sabijenijeg stajnjaka. Na taj način ga lakše otkidaju, manje su opterećeni ležajevi pojedinih rotora, jer ih ima više i ostvaruju zahvat do 20 metara.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs