Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

HIDRAULIČNI KRAN ZA DŽAMBO VREĆE model BBL-1000

Hidraulični kran model bbl-1000 za manipulaciju sa mineralnim đubrivima koja se isporučuju u džambo vrećama. Kran se montira u tri tačke na traktor a na njega se opet preko tri tačke kači rasipač mineralnih đubriva, bilo koji model bilo kog proizvođača. Ovim sistemom jedan čovek na njivi može jednostavno da podigne sa priklolice džambo vreću i istu nadnese iznad rezervoara rasipača.
hidraulični kran preko duplih hidrauličnih funkcija ima mogućnost:
-podizanja po visini
-izvlačenje hidraulične ruke po dužini.

Hidraulični kran se u poljoprivrednom gazdinstvu može koristiti za utovar istovar mašina i druge manipullacije po potrebi.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs