Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

TRAKTORSKA SEJALICA ZA POVRćE, BARUT SEME sp 2002

Traktorska mehanička sejačica povrća izuzetno precizna mašina sa ugrađenim distributerom semena koji preko specijalnog diska vrši preciznu distribuciju semena.
Sejačicom je moguće precizno sejati sve vrste povrća, lekovitog bilja žitarica. Jednostavno podešavanje dubine setve bez obzira na kavalitet pripremljenog zemljišta. Svaka baterija se preko paralelograma apsolutno prilagođava terenu. Preciznost sejanja se postiže u prvom redu precizno urađenim diskom (za svaku vrstu semena se dobija specijalni disk) a sa druge strane pouzdanim lančanim mehanizmom koji preko zadnjeg točka i lančanika precizno pomera disk sa semenom.
Baterije se proizvode u dva modela:
model sa jednim raonikom
model sa dva raonika (razmak između raonika 7,5 cm).
Svaka baterija se isporučuje sa tri diska po želji kupca shodno njegovim potrebama . Baterija se isporučuju po želji kupca a najmanji razmak između dve baterije (odnosno red od reda) je 15 cm.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs