Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Agromehanika Atomizeri vučeni 1000-2000 en(u)

Za hemijsku zaštitu većih voćnjaka, vinograda i drugih poljopivrednih površina preporučuje se upotreba vučenih raspršivača AGP 1000-2000 EN(U). Mašine su koncipirane na osnovu dugogodišnjih iskustava i najnovijih trendova za hemijsku zaštitu koji se koriste u EU. U dodatnoj opremi može se naći i sistem za prskanje sa četiri sekcije, dve sa leve i dve sa desne strane, svakom od njih moguće je pojedinačno upravljati elektronskim ili mehaničkim regulatorom.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs