Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

VOĆARSKO VINOGRADARSKI RASIPAČ MINERALNIH ĐUBRIVA na podrivaču model btdg

Rasipač sa mogućnošću ubacivanja mineralnih đubriva u korenov sistem. Voćarsko vinogradarski rasipač mineralnih đubriva na podrivaču model btdg ima fiksni razmak tela za podrivanje. Mašina ima rezervoar od 350 litara.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs