Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Reverzibilna Voćarsko vinogradarska freza pipalica "Mira" sa izmenljivim radnim elementima

Održavanje voćnjaka i vinograda nikada nije bilo lakše, freza pipalica sa izmenljivim radnim elementima Vam omogućava da sa jednom mašinom menjajući radni element vršite sve poslove u voćnjaku od oranja, freziranja, mulčiranja, orezivanja, kultiviranja itd.
Mira freza kači se na traktor sa zadnje strane ili sa prednje strane, dakle freza pipalica je reverzibilna, točkovi su podesivi, a potreban pritisak hidraulike je 180 bara i protok od 30 litara u minutu. Freza je multifunkcionalna, radni elementi mogu se menjati u zavisnosti od potreba pa tako mogu se dodati nastavci: rotaciona bočna kosa, diskosni plug sa 2,3 ili 4 diska, tanjrača sa 1,2 ili 3 diska, nastavak roto freza, nastavak za bočno orezivanje stabala, špartač, bočni mulčer, trimeri itd.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs