Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Univerzalna prednja hidraulika SHL S8
Osnovna oprema
univerzalna prednja hidraulika bez bočnih nosača za montažu
prednja hidraulika pogodna za male traktore od 25 do 55 KS
kačenje I kategorije
sklopive i uklonjive ruke za podizanje (transportni položaj)
hidraulični cilindri sa dvostrukim dejstvom
bilateralno pričvršćene viseće ruke, koje mogu biti fiksne - plutajuće ili fiksne
kaljeni kuglasti zglobovi na oba cilindra
hidraulična creva dužine 600 mm sa brzom spojnicom i ventilom u cevi za podizanje
Dodatna oprema
*obavezna dodatna oprema nosač prednje hidraulike
kačenje II kategorije

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs