Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Traktorski viljuškar sa ležajem model THU

Traktorski viljuškar model THU namenjen je za podizanje, premeštanje različitog tereta, upotrebom traktorskog viljuškara, veliki viljuškari i druge skupe mašine više vam nisu potrebne. Nalazi veliku primenu u voćarstvu tj. pri manipulaciji box paleta u samom voćnjaku. Traktorski viljuškar postavlja se lako na hidrauliku trakotra, lagane je konstrukcije i ne opterećuje traktor. Prihvatne viljuške mogu prilagođavati ugao naginjanja viljuškara 10° od i ka traktoru čime se olakšava prihvatanje terata, viljuškar takođe omogućava podešavanje pomeranja levo-desno 10+10 cm.
Visina podizanja tereta u zavisnosti od modela ide od 250 cm pa do 360 cm. Model poseduje duple profile i ležaj.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs