Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

SCUD separatori za stajnjak

Separatori za stajnjak služe za odvajanje tečne faze stajnjaka od čvrste, separatori su velikih kapaciteta sa izuzetnim učinkom separacije suve materije od 50 do 60 procenata ( od kojih je čak 30 procenata potpuno suve materije, a ostalih 70 procenata je solidno suvo).
Ovako dobijena čvrsta materija đubriva može lako da se kompostira, pakuje i peletira. Olakšan je dalji proces upotrebe na parcelama, lako se nanosi na polja.
Separacija đubriva može se podešavati, veličinom radne komore postiže se željeni kapacitet separacije.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs