Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Seckalica i razbacivač slame

Mašina za razbacivanje slame sa izuzetnom preciznošću, daljina razbacivanja slame čak do 15m, podešavanje bacanja vrši se jednostavno preko hidraulike.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs