Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Samoutovarna / samoistovarna prikolica za boks palete

Samoutovarna prikolica za boks palete olakašava rad sa boks kontejnerima. Prilikom korišćenja ovog tipa prikolice nije potreban viljuškar. Prikolica je opremljena sa automatskim istovarivanjem, kontejneri se mogu postaviti u voćnjak ili mesto berbe, kao i direktno ubacivanje u kontejnere na prikolici. Automatsko utovaranje za sakupljanje punih kontejnera.
Ova prikolica sa 4 kontejnera može ići iza ili ispred vašeg traktora za bolju upravljivost. Osovina tandemske grede pruža laganu vožnju za vaše vredne proizvode. Dvostruki hidraulični cilindri menjaju visinu od tla do oko 800mm. Hidraulični ram na vučnoj šipki može da promeni ugao na bilo kojoj visini. Kompletan sklop sa svim crevima i trostrukom kontrolnom bankom.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs