Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Rotaciona vucena disk kosacica sa valjkastim kondicionerom KE 320

Rotacione disk kosačice namenjene su košenju svih vrsta trava i krmnog bilja. Valjkasti kondicioner omogućava ravnomerno gnječenje deteline. Upotrebom kondicionera postiže se bolji kvalitet silaže, skraćuje se vreme sušenja, smanjuje se rizik od lošeg vremena i štedi se 10% energije potrebne za pripremu i spremanje hrane za životinje. Mašina poseduje 7 diskova i 14 noževa koi su obezbedili kvalitetno košenje koje ne oštećuje koren biljke. Mašina rastresa pokošenu masu, skraćuje vreme sušenja...Podešavanje širine sakupljanja pokošenog sena od 110 do 190 cm.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs