Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, +381 021 / 791 772 +381 064 / 64 54 994

Silo mikser 2m³

Nošeni traktorski silo mikser sa pokretanjem preko kardana obavlja sve radnje kao silo miks prikolica (sečenje, mešanje, i distribucija hraniva direktno do životinja). Maksimalna utovarna težina 310 kg.

Prednosti miksera ovog tipa su:
-lakše konzumiranje
-smanjuje se rastur hrane
-povećava se proizvodnost
-distribucija hraniva direktno iz miksera
-omogućava mešanje sa drugim hranivima
-mešanje hraniva bez potrebe predhodnog sečenja...

Mešanje kompletnih obroka za svega 8 do 10 minuta. Zbog svojih dimenzija mikser se pokazao idealnim kod niskih štala, koje zbog načina izrade nisu adekvatne za "velike" silo miks prikolice.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs