Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Nazubljeni valjak Sacho GEACUT

Profesionalni nazubljeni valjak Geacut proizvođača Sacho Land Solutions je vučena mašina sa tri nazubljena valjka sa radnom širinom od 2m, 3m ili 6m za usitnjavanje pokorice i predsetvenu obradu. Sa radnim brzinama do 30 km/h daju optimalan efekat kultivacije i omogućavaju korisnicima da postignu veoma visoku stopu rada.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs