Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Sistemi za navodnjavanje Gold-drip cevi navodnjavanje kap po kap

GOLD-DRIP je cev za navodnjavanje od polietilena u koji je ko-ekstrudirana cilindrična kapaljka čija je glavna karakteristika njeno samočišćenje.
GOLD-DROP SUPER je napredan i ekonomski isplativ model sa kratkim emiterima namenjen za:
- ravne površine
- za dugačke linije navodnjavanja (vinogradi,voćnjaci)
- za hortikulturu na otvorenim poljima i plastenicima
- navodnjavanje dekorativnog zelenila
-nadzemne i podzemnue instalacije (sub-irigacija).
GOLD-DRIP EXTRA je cev sa 3 kapaljke.
GOLD-DRIP F6 je cev sa 6 kapaljki.
GOLD-DROP PC je napredan i ekonomski isplativ model sa dugimemiterima namenjen za: - površine pod nagibom ).

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs