SRBIJA 21460 VRBAS suvoborska 2 telefon 00381(0)21 794-150 021 791-772 021 790-476 telefax 00381(0)21 794-151

Mlin stocne hrane sa mesaonom

Proces pripreme stočne hrane na ovoj mašini obavlja po najnovijoj tehnologiji mlevenjem pri kojem se kvalitet sirovina i hranljivih materija ne gubi.
Mlevenje se vrši u gornjem bunkeru. Granulacija se određuje promenom sita.
Mešaona je opremljna duplim spiralnim sistemom koji garantuje savršeno homogenu smesu. U hranu se mogu dodati i vitamini i minerali otvaranjem poklopca iznad mešaone. Mešanje se postiže spiralnim mešačima čime se postiže ujednačeno mešanje komponenti i besprekornu homogenizaciju sirovina sa ostalim aditivaima u vidu minerala i soli.
Ova mašina je jednostavna za korišćenje, mali potrošač energije sa velikim stepenom učinka.
Izbacivanje hrane vrši se preko sistema za punjenje džakova ili kolica.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs