Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

AUTOMATSKI rotirajući SISTEM
VEOME VISOKE PERFORMANSE, VELIKA NOSIVOST OKRUGLIH BALA ZAHVALJUJUĆI OVOM ROTIRAJUĆEM SISTEMU VELIKE SNAGE.

NOŽ
AUTOMATSKI NOŽ SAMOSTALNO ODSECA PLASTIČNU FOLIJU POSLE ZAVRŠETKA PAKOVANJA.

kontrolne ručke
POTPUNA KONTROLA
HIDRAULIČNI SKLOP SA ČETIRI RUČKE ZA KONTROLU PROCESA PAKOVANJA.

performanse
KE 140
VISOKE PERFORMANSE PAKOVANJA BALA DIMENZIJA OD 1000-1400 MM, OMOGUĆENA JE KONTROLA CELOKUPNOG POSTUPKA PAKOVANJA.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs