Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Diskaste kosačice za krmno bilje i trave

Minos Agri diskaste kosačice predstavljaju zadnje traktroske kosačice namenjene za košenje svih vrsta trava i krmnog bilja.
Mašina može imati 4,5, ili 6 diskova i poseduje sigurnosni mehanizam za sprečavanje štete ukoliko dođe u kontakt sa kamenom, drvetom ili nekim drugim objektom.
Diskasta kosačica se podiže preko hidrauličnog sistema. Mašina pruža kvalitetno nisko košenje.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs