Suvoborska 2 Vrbas (21460) Srbija, telefon 021/791-772, 064/64-54-994 telefax 00381(0)21 794-151

Automatsko upravljanje - auto pilot za kontrolu setve, prskanja, košenja..

Automatsko upravljanje za izuzetnu preciznost pri prskanju, setvi, košenju.
Farmnavigator sistem za automatsko upravljanje kontroliše volan traktora i pomaže da se ostane na pravim tragovima na osnovu linija određenih pomoću Farmnavigatora.
Prebacivanjem sistema na automatsku vožnju, vožač je slobodan da kontroliše rad mašine umesto da brine o smeru vožnje. Ovakvim upravljanjem preciznost je zagarantovana, povećava se kvalitet i učinkovitost rada. Autopilot se može koristiti u svim vremenskim uslovima, uslovi smanjene vidljivosti, magla, prašnjavi tereni.
Sistem za automatsko upravljanje se može isključiti okretanjem ili čvrstim stiskanjem volana, a uključuje se jednim klikom na ikonu na ekranu Farmnavigatora.
Auto pilot omogućava iskorištenje cele radne širine mašine, maksimalnu obradu radne površine, bez preklapanja. Štedi vreme i novac, smanjuje količinu goriva, semena i đubriva. Rezultat su kvantitativno i kvalitativno poboljšani usevi, manji troškovi i povećan prihod.

Copyright © 2014 Best Design. Best&Co info www.bestco.co.rs